Training

Er wordt op dinsdag en woensdag training aangeboden door gediplomeerde trainers.

Onze trainers beschikken over een VOG.
Elke 3 jaar wordt het VOG opnieuw getoetst.

De trainers besteden zijn bekend met de Gedragsregels van SETT
(Zie Gedragsregels SETT). Tijdens de trainingen worden deze gedragsregels besproken.

Met nieuwe trainers wordt een kennismakingsgesprek gehouden.

Van nieuwe trainers worden de referenties gecheckt.