SETT@Home Challenge – week 5

Beste SETT’ers,

Na een week zonder challenge, is hier gelukkig challenge nummer 5!

Vergeet niet je foto en antwoorden van de quiz op te sturen. Dit doe je door Boy te mailen of te appen: boy_de_wilde@hotmail.com | 06-42106345. 

Doe dit voor vrijdag 22 mei, want de volgende dag verschijnt weer een nieuwe challenge! 

Heel veel succes gewenst!! 

Met vriendelijke groet,

De SETT-trainers


SETT thuistraining week 5

1. Challenge:

2. Filmpje “Zappsport”

3. Vragen

De antwoorden van vorige keer waren:
13: b) Als je een service ontvangen hebt bij de dubbel moet je daarna zelf serveren en dan draaien.
14: b) Telkens iemand uit zijn/haar concentratie halen is onsportief gedrag. Hier moet de
scheidsrechter tegen optreden.
15: a) De rally is nog bezig het maakt niet uit of je over het hekje stapt.

Vraag 17:
Mag je naast de tafel staan als je gaat serveren?
a) Ja
b) Nee

Vraag 18:
Tijdens de rally sla je per ongeluk tegen de tafel waarbij je rubber loslaat. Mag je tijdens de wedstrijd
je rubber opnieuw plakken?
a) Ja
b) Nee

Vraag 19:
Aan het begin van dubbelspel paar A/B tegen X/Y, serveert speler A op speler Y. Wie moet aan het
begin van de tweede set als eerste serveren?
a) Speler Y op speler A
b) Speler X op speler B
c) Speler X op speler B of speler Y op speler A

Heel veel succes gewenst!!!
+++

Dear SETTers,
After a week without a challenge, I am glad again to send you challenge number 5. 

Don’t forget to send us your photo and answers from the quiz. You can do this by emailing or messaging Boy: boy_de_wilde@hotmail.com | 06-42106345. Do this before Friday 22 May, because the next day a new challenge will appear!

Good luck !!

With kind regards, 

The SETT trainers

SETT home training week 5

1. Challenge: 

See above

2. Video “Zappsport” 

See above

3. Questions
Last time’s answers were:
13: b) If you have received a service with the double you have to serve yourself and then turn.
14: b) Taking someone out of his concentration is unsportmanship like behavior. The referee should take action against this.
15: a) The rally is still in progress no matter if you step over the gate.

Question 17:
Can you stand next to the table when you serve?
a) Yes
b) No.

Question 18:
During the rally you accidentally hit the table, releasing your rubber. May you glue your rubber again during the match?
a) Yes
b) No.

Question 19:
At the start of doubles pair A / B against X / Y, player A serves on player Y. Who should serve at the beginning of the second game?
a) Player Y on player A.
b) Player X on player B
c) Player X on player B or player Y on player A.

Good luck !!!