SETT@Home Challenge – week 3

Beste SETT’ers,

We zijn alweer bij de derde challenge beland! Zoals inmiddels bekend, vind je ‘m hieronder. 

Vergeet niet je foto en antwoorden van de quiz op te sturen. Dit doe je door Boy te mailen of te appen. 

Doe dit voor donderdag 30 april, want de volgende dag verschijnt weer een nieuwe challenge! 

Daarnaast bij deze graag het verzoek om ons te laten weten wat jullie tot op heden van deze mails en challenges vinden. 

Vinden jullie het leuk? Of juist niet? Wat kan beter? Laat het weten door op deze mail te reageren of een van de trainers een berichtje te sturen.

Alvast bedankt!Heel veel succes gewenst!! 

Met vriendelijke groet,De SETT-trainers


SETT thuistraining week 3
1. Challenge:

2. Filmpje “Table Tennis’ 10 Funniest Moments”

3. Vragen

De antwoorden van vorige week waren:
5: a) De bal moet stil liggen op je handpalm, dus niet op je vingers.
6: b) Elke game wisselt de persoon die begint met serveren.
7: c) Je gooit de bal 16 cm in de lucht en als de bal naar beneden valt mag je slaan.
8: a) De tijdregel is om wedstrijden niet te lang te laten duren. Als deze regel ingaat, is dat om de wedstrijdduur te beperken en geldt dus voor de rest van de partij

Vraag 9:
Je staat klaar om met je backhand op te slaan. Dan opeens bedenk je dat het beter is om met je forehand op te slaan. Mag je nog wisselen?

  1. Ja
  2. Nee
  3. Ja, mits je toestemming krijgt van de scheidsrechter
  4. Ja, mits je tegenstander niet protesteert

Vraag 10:
De service wisselt zodra een speler twee punten in zijn voordeel heeft gescoord.

  1. Waar
  2. Onwaar

Vraag 11:
Tijdens het dubbelspel bij een stand van 2-8 in de vijfde game begint je dubbelpartner te huilen. Mag je een time-out aanvragen?

  1. Ja
  2. Nee

Vraag 12:
Je speelt een prachtige rally. Je tegenstander valt aan en jij verdedigt vanuit tweede positie. Daarbij glijd je uit over de poot van het hekje. Je enkel doet zeer. Hoelang mag de blessurebehandeling duren?

  1. Zo kort mogelijk, maximaal 5 minuten
  2. Zo kort mogelijk, maximaal 10 minuten

Heel veel succes gewenst!!!

+++

Dear SETT’ers,

We have already reached the third challenge! As known by know, you can find it below. 

Don’t forget to send in your photo and quiz answers. You can do this by emailing or appending Boy.Do this before Thursday April 30, because the next day a new challenge will appear!

In addition, we would like to ask what you think of these mails and challenges so far. 

Do you like it? Or not? What can be done better? Let us know by responding to this email or by sending one of the trainers a message. Thanks a lot!

Good luck !!
With kind regards, The SETT trainers
+++

SETT Home training week 3

3. Questions: 

Last week’s answers were:
5: a) The ball should be still on your palm, not on your fingers.
6: b) Each game changes the person who starts serving.
7: c) You throw the ball 16 cm in the air and if the ball falls down you can hit.
8: a) The time rule is not to let matches last too long. If this rule goes into effect, it is to limit the duration of the game and therefore applies to the rest of the gameQuestion 9:
You are ready to save with your backhand. Then suddenly you realize that it is better to serve with your forehand. Can you still change?
a. Yes
b. No
c. Yes, if you get permission from the referee
d. Yes, provided your opponent doesn’t protest

Question 10:
The person who serves changes as soon as a player has scored two points in his favor.
a. True
b. False

Question 11:
During the doubles at a score of 2-8 in the fifth game, your doubles partner starts crying. Can you request a time-out?
a. Yes
b. No

Question 12:
During a rally you get injured, but you feel you can continue after a treatment. How long can the injury treatment last?
a. As short as possible, maximum 5 minutes
b. As short as possible, maximum 10 minutes

Good luck once again!!