Nieuwe coronamaatregelen 8 november 2021

For English, see below

Beste SETT’er,

Na een paar rustige maanden moeten we weer geloven aan een paar beperkingen. Naast de bekende basisregels* wordt dit uitgebreid met de volgende maatregelen:

  • Het is wederom verplicht om mondkapjes te dragen op de gang;
  • Vanaf 18 jaar dient iedereen een positieve CoronaCheck te laten zien. Dit betekent dat je ofwel volledig gevaccineerd bent, Covid hebt gehad, of een negatieve testuitslag kan laten zien (een thuis sneltest is hiervoor niet voldoende!). Bij een negatieve scan zal toegang geweigerd worden. Deze maatregel geldt ook voor wachtende ouders op de gang, of kunnen anders buiten te wachten.

Bij deze hopen we jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het SETT-bestuur

* De basisregels zijn na te lezen op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels

English:

Dear SETT’er,

After a few quiet months we have to face some Covid-restrictions again. In addition to the known basic rules*, these will be expanded with the following measures:

  • Again, it is mandatory to wear face masks on the corridor;
  • Everyone above 18 years must show a positive CoronaCheck. This means that you are either fully vaccinated, have had Covid, or can show a negative test result (a self test is not enough!). If the scan is negative, access will be denied. This measure also applies to waiting parents in the hallway, or else they can wait outside.

We hope to have informed you sufficiently.

Sincerely,

The SETT board

* The basic rules can be found on the government website:

* De basisregels zijn na te lezen op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels