SETT@Home Challenge – Week 1

Beste SETT’ers, 

In onze laatste e-mail hebben wij al een klein tipje van de sluier opgelicht: We zijn namelijk druk bezig geweest met het verzorgen van tafeltennischallenges die jullie thuis kunnen doen.

Met trots en plezier, kunnen we jullie nu de eerste challenge aanbieden! Wat is de bedoeling?

 • Elke week krijgen jullie van ons, per e-mail, een nieuwe challenge. Elke e-mail volgt het format zoals hieronder. Deze challenge is door één van de trainers of oudere jeugdleden opgenomen. In het filmpje vertellen ze, en laten ze zien wat de bedoeling is; 
 • Als je meedoet aan de challenge, kan je naar Boy een foto opsturen met jouw score als bewijs dat je mee hebt gedaan aan de challenge. Elke week plaatsen we foto’s op de website van die degenen mee hebben gedaan. Wil je niet op de website komen met een foto? Geen probleem, laat dat gewoon even weten;
 • Naast de challenge, bevat iedere e-mail ook nog een leuk tafeltennisfilmpje of een professionele wedstrijdfragment die je kan bekijken;
 • Tot slot: Onderaan elke e-mail vinden jullie elke week drie vragen met betrekking tot de speelregels betreft tafeltennis. Deze vragen bereiden jullie voor op het spelregelbewijs dat straks iedereen met behalen die competitie wil gaan spelen. De vragen die wij sturen zijn meerkeuzevragen. Samen met de foto en score van de challenge, stuur je ook jouw antwoorden op deze vragen naar ons. Wij gaan deze antwoorden bijhouden. Degene die straks in juni de meeste vragen goed heeft, wint een prijs! In elke nieuwe e-mail komen bovendien de antwoorden van afgelopen week te staan, zodat je er ook nog iets van leert!

Dus… zijn jullie er klaar voor?? Hieronder vinden jullie de eerste challenge! 

Veel succes en plezier gewenst de komende weken!

Met sportieve groet,

De SETT-trainers

+++

SETT thuistraining week 1

1. Challenge:

https://www.youtube.com/watch?v=GjsepzmbIm0

2. Filmpje ‘Trick services’ 

3. Vragen:

Vraag 1:Hoe hoog moet je de bal bij de opslag minimaal opgooien?

 1. 12 cm
 2. 14 cm
 3. 16 cm
 4. 18 cm

Vraag 2:Tijdens de rally raakt de bal bij jouw terugslag de netpost. Daarna stuit hij op de tafelhelft van je tegenstander. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hij roept ‘Let’, de rally moet opnieuw worden gespeeld
 2. Hij stopt de rally en geeft een punt aan je tegenstander
 3. Hij stopt de rally en geeft een punt aan jou
 4. Hij laat doorspelen, want er is nog geen punt gescoord

Vraag 3:Het is de eerste wedstrijd van de dag en je vindt het nog wat koud. Mag je met een trainingsvest aan spelen?

 1. Ja
 2. Nee

Vraag 4:Je smasht de bal zo hard op de helft van je tegenstander, dat de bal na de stuit de verlichting raakt voordat hij terug kan slaan. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Punt voor jou, want je tegenstander maakt geen goede terugslag
 2. Punt voor de tegenstander wegens onsportief spel van jou
 3. Let, want je tegenstander krijgt niet de kans om terug te slaan

Heel veel succes gewenst!!!

+++

English:

Dear SETTers,
In our last e-mail, we mentioned it already : We have been busy arranging table tennis challenges that you can do at home.
It’s our pleasure, we can now offer you the first challenge! What do yo have to do?

 • Every week you will receive a new challenge from us, by email. Each email follows the format as seen below. This challenge was made up by one of the trainers or older youth members. In the video, they explain what the challenge is. Every video has English subtitles; 
 • If you participate in the challenge, you can send a photo to Boy with your score as proof that you participated in the challenge. Every week we post photos on the website of those who participated. Don’t want to have your a picture of you on the website? No problem, just let us know; 
 • In addition to the challenge, each email also contains a fun table tennis clip or a clip from a professional table tennis match that you can watch;
 • And finally: At the bottom of each email you will find three questions regarding the rules of play, concerning table tennis. The questions we send are multiple choice questions. All questions are directly translated from Dutch by us, so hopefully the translation makes a bit sense. Together with the photo and score of the challenge, you also send your answers to these questions to us. We will keep these answers. The person who will have the most questions answered correctly in June will win a prize! In addition, each new e-mail will contain the answers from last week.

So … are you ready ?? Below you will find the first challenge!

Good luck and have fun in the coming weeks!
With best regards,
The SETT trainers

+++

SETT home training week 1

3. Questions: 

Question 1: How high should you toss the ball at least when you serve? 

a. 12 cm
b. 14 cm
c. 16 cm
d. 18 cm

Question 2: During the rally, the ball hits the net post during your return. Then it bounces on your opponent’s table half. What does the referee decide?
a. He shouts “let”, the rally has to be played again
b. He stops the rally and gives a point to your opponent
c. He stops the rally and gives a point to you
d. He continues the play, because no point has been scored yet


Question 3: It is the first game of the day and you still find it a bit cold. Can you play, wearing a training jacket? 

a. Yes
b. No


Question 4: You smash the ball so hard on your opponent’s half that the ball hits the ceiling after the bounce and before your opponent can return the ball. What does the referee decide? 

a. Point for you because your opponent doesn’t return the ball

b. Point for the opponent because of unsportsmanlike play by you, because your opponent will cannot return the ball

Good luck !!!