Corona: SETT gesloten/closed tot 1 juni

For English, see below

Beste leden,

Zoals beloofd zouden wij met een update komen wanneer er nieuwe ontwikkelingen zouden plaatsvinden betreft het coronavirus. Bij deze een update betreffende de nieuwe maatregelen die de NTTB heeft genomen naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen maandag. SETT volgt de NTTB in deze maatregelen.

  • Alle accommodaties blijven tot in ieder geval tot en met 1 juni gesloten. Dat geldt ook voor SETT. Alle trainingen, activiteiten en toernooien die gepland stonden voor de komende weken, komen te vervallen.
  • De voorjaarscompetitie voor jeugd en senioren is per direct beëindigd. Binnen de poules zijn er geen kampioenen of degradanten. Dat betekent dat elk team volgend jaar in dezelfde klasse zal uitkomen. De poule-indeling zal waarschijnlijk wel veranderen.
  • Verder willen we vragen alle jeugdleden die vanaf september graag competitie willen spelen contact op te nemen met Boy de Wilde. Dan kan hij jullie hier in de komende weken voor aanmelden.

Tot slot: In deze vervelende tijden, willen wij als SETT jullie toch trainingen en activiteiten aanbieden in de komende weken. Binnenkort ontvangen jullie hier meer informatie over. Houd daarom je mailbox goed in de gaten!

Met vriendelijke groet, Het SETT-bestuur

+++

Important: New measures taken due COVID-19/corona virus

Dear members,

As promised, we would update you when new developments would take place regarding the corona virus. This is an update on the new measures that the NTTB has taken following the press conference last Monday. SETT follows the NTTB in these measures. 

  • All accommodations will remain closed until at least 1 June. This also applies to SETT. All training, activities and tournaments scheduled for the coming weeks will be canceled;
  • Thee spring competition for both youth and seniors has ended immediately. Within the poules there are no champions or relegants. That means that each team will play in the same level next year. The group format will probably change.
  • We would also like to ask all youth members who would like to participate in the competition, starting in September, to contact Boy de Wilde. He can then sign you up for this in the coming weeks.

Finally: In these difficult times, we as SETT still want to offer you training and activities in the coming weeks. You will receive more information about this soon. So keep an eye on your mailbox!

With kind regards, The SETT board