Aanmeldingsformulier SETT

Aanmeldingsformulier tafeltennisvereniging SETT

Ondergetekende verklaart de bijlage gezien en gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan en de contributie te zullen betalen, ook als hij/zij tijdens het seizoen het lidmaatschap beëindigt.

Naam                                    : ___________________________ ___________________

Voornaam                              : ________________________

Straat + huisnummer              : ________________________________________________

Postcode + woonplaats          : _______________________________________________

Geboortedatum                      : _______________________

Thuis telefoonnummer           : _______________________

Mobiel-nummer                      : 06 – ___________________

Geslacht                                 : M / V (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Junior / senior                         : ______________________

E-mail (blokletters)                : _________________________ @ _____________
Als u een Ooievaarspas heeft moet u deze meenemen, zodat we deze kunnen scannen.

Naam school                          : ______________________

Ooievaarspasnummer             : ______________________ (indien van toepassing)

Als u een Ooievaarspas heeft moet u deze meenemen, zodat we deze kunnen scannen.

Contributiebedrag                  : ______________________

Ik heb wel/geen bezwaar tegen het publiceren van foto’s van mij op de website/facebook.

Het contributiebedrag moet u overmaken op rekeningnummer:

NL88INGB0000471505 t.n.v. SNEL EN TACTISCH TAFELTENNIS

Na inschrijving en betaling ontvangt u een bevestiging via e-mail.

Datum: ____________________      Plaats : ____________________

Handtekening lid (of voor juniorleden)  ouder/voogd:

____________________

————————————————————————————————————————-

Aanvullende vragen:

Omdat we een kleine vereniging zijn, kunnen we alle hulp (klein of groot) gebruiken om de activiteiten van onze vereniging uit te voeren. Vandaar onderstaande vragen.

De  antwoorden zullen worden doorgegeven aan de oudercommissie.

1.Op welke wijze bent u in contact gekomen met onze vereniging:

_____________________________________________________________________

2. Op welk gebied zou u actief willen zijn voor de vereniging?

Administratief/Bestuur/ Gastvrouw/Gastheer/Chauffeur bij competitie en toernooien/

Klussen/Catering/Organisatie/PR/Marketing/Internetsite/(Assistent)Trainer/coach/

Hulp bij toernooien/Sponsoring/Overig/diversen

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Hoeveel tijd heeft u beschikbaar om de vereniging te helpen?

____ Uren  per  Dag Week Maand

4. Vul hier eventuele bijzonderheden in (vaardigheden, wensen, interesses)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Privacy policy