SETT_outdoor activiteit 20 juni

Volgende week zaterdag 20 juni zijn de activiteiten:
Voetbal + het spel weerwolven + drankje + snack

Start 14:00 uur – einde 16:30/17:00 uur
Verzamelen om 13:45 uur bij ingang sportpark Laan van Poot

Aanmelden uiterlijk donderdag 18 juni aan bij Daniel via info@ttvsett.nl

Kosten: geen

SETT_Outdoor toernooi

Afgelopen zaterdag hebben de junioren het eerste buitentoernooi gespeeld. Het was mooi weer en eindelijk weinig wind. Boy had mooie prijzen geregeld.

SETT_Outdoor week-1 senioren

Afgelopen donderdag mochten ook de senioren buiten tafeltennissen. Tussen de buien door, hielden we het droog! Je kon zien dat iedereen in Coronatijd hard getraind had…

SETT_Outdoor week-1 junioren

Op zaterdag 30 mei was het zover. SETT@Home werd SETT_Outdoor. Eerst was het de beurt aan de junioren om buiten te tafeltennissen. In het zonnetje en met een beetje wind ging dat prima. We hadden 3 tafeltennistafels buiten (naast de achterste zaal) neer gezet. De junioren werden bij de ingang van het sportpark opgehaald. As donderdag, als het weer het toelaat, is het de beurt aan de senioren.
Zij kunnen spelen van 20:00 – 22:00 Op zaterdag kunnen de junioren weer komen trainen van 13:00-14:00 of 14:00-15:00.
– Wil je meedoen? Dat kan alleen door je in te schrijven via info@ttvsett.nl.

Binnenkort gaat SETT_Outdoor

Hierbij een belangrijke update en leuk nieuws waar velen van jullie vast erg blij van zullen worden
🙂 😄 🙂

Omdat we momenteel helaas nog niet in de zaal mogen spelen gaat SETT de komende weken volledig OUTDOOR !!!!

Hieronder zien jullie een overzicht van de geplande activiteiten.

Let op : ALLE ACTIVITEITEN zijn uitsluitend op inschrijving. vol = vol

Komende vrijdag ontvangen jullie van ons meer details……..

Week 22: (inschrijving opent ma 25 mei om 18:00 uur)

– Za 30 mei – Jeugd training outdoor:
Groep A: 13:00 – 14:00 uur
Groep B: 14:00 – 15:00 uur

Week 23:
– Do 4 juni – Senioren vrij spelen outdoor: 19:45 – 22:00 uur
– Za 6 juni – Jeugd training outdoor:
Groep A: 13:00 – 14:00
Groep B: 14:00 – 15:00

Week 24:
– Do 11 juni – Senioren vrij spelen outdoor: 19:45 – 22:00 uur
– Za 13 juni – Jeugd toernooi outdoor: Nadere informatie volgt

Week 25:
– Do 18 juni – Senioren vrij spelen outdoor: 19:45 – 22:00 uur
– Za 20 juni – Jeugd uitje outdoor: Nadere informatie volgt

Week 26:
– Do 25 juni – Senioren vrij spelen outdoor: 19:45 – 22:00 uur

Met vriendelijk groet,
Het SETT-bestuur

SETT@Home Challenge – week 5

Beste SETT’ers,

Na een week zonder challenge, is hier gelukkig challenge nummer 5!

Vergeet niet je foto en antwoorden van de quiz op te sturen. Dit doe je door Boy te mailen of te appen: boy_de_wilde@hotmail.com | 06-42106345. 

Doe dit voor vrijdag 22 mei, want de volgende dag verschijnt weer een nieuwe challenge! 

Heel veel succes gewenst!! 

Met vriendelijke groet,

De SETT-trainers


SETT thuistraining week 5

1. Challenge:

2. Filmpje “Zappsport”

3. Vragen

De antwoorden van vorige keer waren:
13: b) Als je een service ontvangen hebt bij de dubbel moet je daarna zelf serveren en dan draaien.
14: b) Telkens iemand uit zijn/haar concentratie halen is onsportief gedrag. Hier moet de
scheidsrechter tegen optreden.
15: a) De rally is nog bezig het maakt niet uit of je over het hekje stapt.

Vraag 17:
Mag je naast de tafel staan als je gaat serveren?
a) Ja
b) Nee

Vraag 18:
Tijdens de rally sla je per ongeluk tegen de tafel waarbij je rubber loslaat. Mag je tijdens de wedstrijd
je rubber opnieuw plakken?
a) Ja
b) Nee

Vraag 19:
Aan het begin van dubbelspel paar A/B tegen X/Y, serveert speler A op speler Y. Wie moet aan het
begin van de tweede set als eerste serveren?
a) Speler Y op speler A
b) Speler X op speler B
c) Speler X op speler B of speler Y op speler A

Heel veel succes gewenst!!!
+++

Dear SETTers,
After a week without a challenge, I am glad again to send you challenge number 5. 

Don’t forget to send us your photo and answers from the quiz. You can do this by emailing or messaging Boy: boy_de_wilde@hotmail.com | 06-42106345. Do this before Friday 22 May, because the next day a new challenge will appear!

Good luck !!

With kind regards, 

The SETT trainers

SETT home training week 5

1. Challenge: 

See above

2. Video “Zappsport” 

See above

3. Questions
Last time’s answers were:
13: b) If you have received a service with the double you have to serve yourself and then turn.
14: b) Taking someone out of his concentration is unsportmanship like behavior. The referee should take action against this.
15: a) The rally is still in progress no matter if you step over the gate.

Question 17:
Can you stand next to the table when you serve?
a) Yes
b) No.

Question 18:
During the rally you accidentally hit the table, releasing your rubber. May you glue your rubber again during the match?
a) Yes
b) No.

Question 19:
At the start of doubles pair A / B against X / Y, player A serves on player Y. Who should serve at the beginning of the second game?
a) Player Y on player A.
b) Player X on player B
c) Player X on player B or player Y on player A.

Good luck !!!

SETT@Home Challenge – week 4

Beste SETT’ers,

Het is tijd voor challenge vier! 

Vergeet niet je foto en antwoorden van de quiz op te sturen. Dit doe je door Boy te mailen of te appen: boy_de_wilde@hotmail.com | 06-42106345. 

Doe dit voor donderdag 7 mei, want de volgende dag verschijnt weer een nieuwe challenge! 

Daarnaast bij deze graag het verzoek om ons te laten weten wat jullie tot op heden van deze mails en challenges vinden. 

Vinden jullie het leuk? Of juist niet? Wat kan beter? Laat het weten door op deze mail te reageren of een van de trainers een berichtje te sturen.

Alvast bedankt!

Heel veel succes gewenst!! 

Met vriendelijke groet,

De SETT-trainers


SETT thuistraining week 4

1. Challenge:

2. Filmpje “Hilarious Table Tennis Point”

3. Vragen

De antwoorden van vorige week waren:

9: a) Je hebt geen toestemming nodig en mag zelf bepalen of je met forehand of backhand serveert.

10: b) Het zou kunnen de je moet wisselen met serveren als je 2 punten maakt, maar dat hangt van de stand af en als je beiden een punt maakt moet je ook wisselen. Als de gamestand 3-2 is en je maakt 2 punten moet je niet wisselen. Je moet of beiden een even getal hebben, of beiden een oneven getal dan wisselt de service.

11: a) Je mag één keer per set (partij) een time-out aanvragen. Dus niet iedere game. Dat kan in de vijfde game van een set.

12: b) Een blessurebehandeling mag maximaal 10 minuten duren. Als iemand dan niet verder kan spelen volgt opgave.

Vraag 13:

Bij iedere servicewissel in het dubbelspel wordt

 1. De vorige serveerder de ontvanger
 2. De vorige ontvanger de serveerder

Vraag 14:

Telkens als jij klaar staat om te serveren, steekt je tegenstander zijn hand op. Wat doet de scheidsrechter?

 1. Niets, je kunt dus gewoon serveren
 2. Hij roept ‘Let’ en waarschuwt de tegenstander wegens onsportief gedrag

Vraag 15:

Een aanvaller speelt tegen een verdediger. De aanvaller slaat zo hard dat de verdediger over het hekje heen moet stappen om de bal terug te kunnen slaan. Wat doet de scheidsrechter?

 1. Niks, want de rally gaat gewoon door
 2. Punt voor de aanvaller, want de verdediger gaat buiten het speelveld
 3.  
 4.  

Heel veel succes gewenst!!!

+++

Dear SETT’ers,

It’s time for challenge four! 

Don’t forget to send in your photo and quiz answers. You can do this by emailing or appending Boy: boy_de_wilde@hotmail.com | 06-42106345. 

Do this before Thursday 7 May, because the next day a new challenge will appear!


In addition, please send us a request to let us know what you think of these mails and challenges so far. Do you like it? Or not? What can be done better? Let us know by responding to this email or by sending one of the trainers a message.
Thanks in advance!

Good luck !!
With kind regards,

The SETT trainers

SETT home training week 4

1. Challenge:
see above   

2. Clip “Hilarious Table Tennis Point”
see above

3. Questions
Last week’s answers were: 

9: a) You don’t need permission and you can decide for yourself whether to serve with forehand or backhand. 

10: b) You might have to switch to serving if you make 2 points, but that depends from the score and if you both make a point you also have to switch. If the game mode is 3-2 and you make 2 points you should not switch. You must either have an even number, or both have an odd number, then the service will change.

11: a) You may request a time-out once per set (game). So not every game. This is possible in the fifth game of a set.

12: b) An injury treatment may last a maximum of 10 minutes. If someone cannot continue playing, he is to forfeit.

Question 13: 
At each service change in doubles: 
a. The previous server becomes the receiver. 
b. The previous receiver becomes the server

Question 14: 
Whenever you are ready to serve, your opponent raises his hand. What the referee does?

a. Nothing, so you can just serve 
b. He calls “Let” and warns the opponent because of unsportsmanlike behavior

Question 15:
An attacker plays against a defender. The attacker hits so hard that the defender must step over the gate to hit the ball back. What the referee does? 

a. Nothing, because the rally continues as usual 
b. Point for the attacker, because the defender goes out of the field 

Very good luck !!!

SETT@Home Challenge – week 3

Beste SETT’ers,

We zijn alweer bij de derde challenge beland! Zoals inmiddels bekend, vind je ‘m hieronder. 

Vergeet niet je foto en antwoorden van de quiz op te sturen. Dit doe je door Boy te mailen of te appen. 

Doe dit voor donderdag 30 april, want de volgende dag verschijnt weer een nieuwe challenge! 

Daarnaast bij deze graag het verzoek om ons te laten weten wat jullie tot op heden van deze mails en challenges vinden. 

Vinden jullie het leuk? Of juist niet? Wat kan beter? Laat het weten door op deze mail te reageren of een van de trainers een berichtje te sturen.

Alvast bedankt!Heel veel succes gewenst!! 

Met vriendelijke groet,De SETT-trainers


SETT thuistraining week 3
1. Challenge:

2. Filmpje “Table Tennis’ 10 Funniest Moments”

3. Vragen

De antwoorden van vorige week waren:
5: a) De bal moet stil liggen op je handpalm, dus niet op je vingers.
6: b) Elke game wisselt de persoon die begint met serveren.
7: c) Je gooit de bal 16 cm in de lucht en als de bal naar beneden valt mag je slaan.
8: a) De tijdregel is om wedstrijden niet te lang te laten duren. Als deze regel ingaat, is dat om de wedstrijdduur te beperken en geldt dus voor de rest van de partij

Vraag 9:
Je staat klaar om met je backhand op te slaan. Dan opeens bedenk je dat het beter is om met je forehand op te slaan. Mag je nog wisselen?

 1. Ja
 2. Nee
 3. Ja, mits je toestemming krijgt van de scheidsrechter
 4. Ja, mits je tegenstander niet protesteert

Vraag 10:
De service wisselt zodra een speler twee punten in zijn voordeel heeft gescoord.

 1. Waar
 2. Onwaar

Vraag 11:
Tijdens het dubbelspel bij een stand van 2-8 in de vijfde game begint je dubbelpartner te huilen. Mag je een time-out aanvragen?

 1. Ja
 2. Nee

Vraag 12:
Je speelt een prachtige rally. Je tegenstander valt aan en jij verdedigt vanuit tweede positie. Daarbij glijd je uit over de poot van het hekje. Je enkel doet zeer. Hoelang mag de blessurebehandeling duren?

 1. Zo kort mogelijk, maximaal 5 minuten
 2. Zo kort mogelijk, maximaal 10 minuten

Heel veel succes gewenst!!!

+++

Dear SETT’ers,

We have already reached the third challenge! As known by know, you can find it below. 

Don’t forget to send in your photo and quiz answers. You can do this by emailing or appending Boy.Do this before Thursday April 30, because the next day a new challenge will appear!

In addition, we would like to ask what you think of these mails and challenges so far. 

Do you like it? Or not? What can be done better? Let us know by responding to this email or by sending one of the trainers a message. Thanks a lot!

Good luck !!
With kind regards, The SETT trainers
+++

SETT Home training week 3

3. Questions: 

Last week’s answers were:
5: a) The ball should be still on your palm, not on your fingers.
6: b) Each game changes the person who starts serving.
7: c) You throw the ball 16 cm in the air and if the ball falls down you can hit.
8: a) The time rule is not to let matches last too long. If this rule goes into effect, it is to limit the duration of the game and therefore applies to the rest of the gameQuestion 9:
You are ready to save with your backhand. Then suddenly you realize that it is better to serve with your forehand. Can you still change?
a. Yes
b. No
c. Yes, if you get permission from the referee
d. Yes, provided your opponent doesn’t protest

Question 10:
The person who serves changes as soon as a player has scored two points in his favor.
a. True
b. False

Question 11:
During the doubles at a score of 2-8 in the fifth game, your doubles partner starts crying. Can you request a time-out?
a. Yes
b. No

Question 12:
During a rally you get injured, but you feel you can continue after a treatment. How long can the injury treatment last?
a. As short as possible, maximum 5 minutes
b. As short as possible, maximum 10 minutes

Good luck once again!! 

SETT@Home Challenge – Week 2

For English, see below

Beste SETT’ers,

Daar is ‘ie dan, de tweede SETT@Home challenge! Je vindt ‘m hieronder. Vergeet niet je foto en antwoorden van de quiz op te sturen. Dit doe je door Boy te mailen of te appen.Doe dit voor donderdag 23 april, want de volgende dag verschijnt weer een nieuwe challenge! Heb je daarnaast nog tips of opmerkingen voor ons betreffende deze challenges? Laat het dan zeker horen! 

Heel veel plezier gewenst!! 

Met vriendelijke groet,De SETT-trainers

SETT thuistraining week 2

1. Challenge:https://www.youtube.com/watch?v=KmiAS7BIyw0  

2. Filmpje “Timo Boll Hand Switch”

3. Vragen

De antwoorden van vorige week waren:

1: c) Je moet minimaal 16 cm opgooien

2: d) Er is nog geen punt gemaakt, dus neemt de scheidsrechter geen beslissing.

3: b) Je mag geen wedstrijd met een trainingsvest aan spelen

4: a) Een smash die na de stuit tegen het plafond komt, telt als tweede stuit en de bal mag maar één keer stuiteren

Vraag 5:

Je staat klaar om te serveren. Waar moet je op letten?

 1. Dat de bal stil ligt op de palm van je hand
 2. Dat de bal stil ligt boven het speelvlak
 3. Dat de bal stil ligt op de vingers van je hand

Vraag 6:
Je bent de eerste game begonnen met serveren. Wie mag de tweede game beginnen met serveren?

 1. Jij
 2. Je tegenstander

Vraag 7:
Bij de service dient de bal:

 1. Voor het lichaam van de serveerder geraakt te worden
 2. Buiten de denkbeeldige verlenging van de zijlijnen geslagen te worden
 3. Geslagen te worden terwijl hij daalt
 4. Binnen een hoek van 45 graden van de verticaal opgegooid te worden

Vraag 8:
Welke stelling is juist met betrekking tot de tijdregel?

 1. Als de tijdregel eenmaal is ingegaan zullen alle volgende games in die set volgens de tijdregel worden gespeeld
 2. Bij de tijdregel scoort de serveerder een punt zodra de ontvanger voor de dertiende keer achter elkaar in één rally een goede terugslag maakt
 3. De tijdregel treedt in werking als één van de speler vraagt om toepassing van de tijdregel
 4. De tijdregel treedt in werking zodra in een game 10 minuten speeltijd zijn verstreken

Heel veel succes gewenst!!!
+++

English:

There it is, the second SETT @ Home challenge! You can find it below. Don’t forget to send in your photo and quiz answers. You can do this by emailing or sending a message to Boy. 

Do this before Thursday April 23th, because the next day a new challenge will appear!

Do you have any tips or comments for us regarding these challenges? Let us please know!

We wish you lots of fun !!
With kind regards, The SETT trainers

+++
SETT Home training week 2

3. Questions: 

Last week answers were:

1: c) The ball must be thrown up at least 16 cm
2: d) No point has been made yet, so the referee makes no decision.
3: b) You may not play a match wearing a training jacket
4: a) A smash that hits the ceiling after the bounce counts as the second bounce and the ball may only bounce once

Question 5:
You are ready to serve. What do you have to keep in mind? 
a. The ball is laying still on the palm of your hand
b. The ball is laying still above the table
c. The ball is laying still on the fingers of your hand

Question 6:
You started serving the first game. Who may start serving the second game?
a. You
b. Your opponent

Question 7: 
When serving, the ball has to be:
a. Hit in front of the server’s body
b. Hit outside the imaginary extension of the table sidelines
c. Hit as it descends
d. Thrown up in a 45 degree angle 

Question 8:
Which statement is true regarding the time rule?

a. Once the time rule has started, all subsequent games in that set will be played according to the time rule.
b. When the time rule is in play, the server scores a point once the receiver has returned the ball correctly for the thirteenth time in a row.
c. The time rule comse into play when one of the players requests to apply the time rule.
d. The time rule comes into play as soon as 10 minutes of playing time have elapsed in a game.

Good luck !!!