SETT_Zomertafeltennis van start

Op dinsdag 7 juli was het zo ver. Eindelijk mochten we weer binnen tafeltennissen. Geen last van zon en de wind! 9 junioren en 8 senioren waren weer van de partij.

SETT_Zomertafeltennis is iedere dinsdag in juli.
Van 19:00-20:00 spelen de junioren. De senioren spelen van 20:00-22:00 uur.

Wil je ook meedoen? meld je dan aan via info@ttvsett.nl

SETT_Zomertafeltennis!

Hoera! Vanaf 1 juli we mogen weer in onze zaal tafeltennissen.

We zullen open gaan vanaf dinsdagavond 7 juli. Op 4 dinsdagen in juli bieden we SETT_Zomertafeltennis aan.
– Van 19.00 uur tot 20.00 uur zal de zaal open zijn voor jeugdspelers
– Van 20.00 uur tot 22.00 uur zal de zaal beschikbaar zijn van senioren

Er zijn 4 avonden voor vrijspelen, dan zijn we 3 weken gesloten en daarna start de reguliere training weer en zal er weer op dinsdag (jeugd en senioren) en woensdag (jeugd) gespeeld gaan worden. Dan kan je nog even goed je best doen voor het aankomende openingstoernooi.

Wij willen wel graag dat mensen zich aanmelden van tevoren op info@ttvsett.nl

De agenda voor de komende weken ziet er als volgt uit:
7 juli 2020 ‘Zomertafeltennis’ van 19.00 tot 22.00 uur
14 juli 2020 ‘Zomertafeltennis’ van 19.00 tot 22.00 uur
21 juli 2020 ‘Zomertafeltennis’ van 19.00 tot 22.00 uur
28 juli 2020 ‘Zomertafeltennis’ van 19.00 tot 22.00 uur

4 augustus 2020 Gesloten
11 augustus 2020 Gesloten
18 augustus 2020 Gesloten

dinsdag 25 augustus 2020 Start training
woensdag 26 augustus 2020 Start training

zaterdag 29 augustus 2020 openingstoernooi (uitnodigingsmail volgt in augustus)

SETT_outdoor activiteit 20 juni

Volgende week zaterdag 20 juni zijn de activiteiten:
Voetbal + het spel weerwolven + drankje + snack

Start 14:00 uur – einde 16:30/17:00 uur
Verzamelen om 13:45 uur bij ingang sportpark Laan van Poot

Aanmelden uiterlijk donderdag 18 juni aan bij Daniel via info@ttvsett.nl

Kosten: geen

SETT_Outdoor toernooi

Afgelopen zaterdag hebben de junioren het eerste buitentoernooi gespeeld. Het was mooi weer en eindelijk weinig wind. Boy had mooie prijzen geregeld.

SETT_Outdoor week-1 senioren

Afgelopen donderdag mochten ook de senioren buiten tafeltennissen. Tussen de buien door, hielden we het droog! Je kon zien dat iedereen in Coronatijd hard getraind had…

SETT_Outdoor week-1 junioren

Op zaterdag 30 mei was het zover. SETT@Home werd SETT_Outdoor. Eerst was het de beurt aan de junioren om buiten te tafeltennissen. In het zonnetje en met een beetje wind ging dat prima. We hadden 3 tafeltennistafels buiten (naast de achterste zaal) neer gezet. De junioren werden bij de ingang van het sportpark opgehaald. As donderdag, als het weer het toelaat, is het de beurt aan de senioren.
Zij kunnen spelen van 20:00 – 22:00 Op zaterdag kunnen de junioren weer komen trainen van 13:00-14:00 of 14:00-15:00.
– Wil je meedoen? Dat kan alleen door je in te schrijven via info@ttvsett.nl.

Binnenkort gaat SETT_Outdoor

Hierbij een belangrijke update en leuk nieuws waar velen van jullie vast erg blij van zullen worden
🙂 😄 🙂

Omdat we momenteel helaas nog niet in de zaal mogen spelen gaat SETT de komende weken volledig OUTDOOR !!!!

Hieronder zien jullie een overzicht van de geplande activiteiten.

Let op : ALLE ACTIVITEITEN zijn uitsluitend op inschrijving. vol = vol

Komende vrijdag ontvangen jullie van ons meer details……..

Week 22: (inschrijving opent ma 25 mei om 18:00 uur)

– Za 30 mei – Jeugd training outdoor:
Groep A: 13:00 – 14:00 uur
Groep B: 14:00 – 15:00 uur

Week 23:
– Do 4 juni – Senioren vrij spelen outdoor: 19:45 – 22:00 uur
– Za 6 juni – Jeugd training outdoor:
Groep A: 13:00 – 14:00
Groep B: 14:00 – 15:00

Week 24:
– Do 11 juni – Senioren vrij spelen outdoor: 19:45 – 22:00 uur
– Za 13 juni – Jeugd toernooi outdoor: Nadere informatie volgt

Week 25:
– Do 18 juni – Senioren vrij spelen outdoor: 19:45 – 22:00 uur
– Za 20 juni – Jeugd uitje outdoor: Nadere informatie volgt

Week 26:
– Do 25 juni – Senioren vrij spelen outdoor: 19:45 – 22:00 uur

Met vriendelijk groet,
Het SETT-bestuur

SETT@Home Challenge – week 5

Beste SETT’ers,

Na een week zonder challenge, is hier gelukkig challenge nummer 5!

Vergeet niet je foto en antwoorden van de quiz op te sturen. Dit doe je door Boy te mailen of te appen: boy_de_wilde@hotmail.com | 06-42106345. 

Doe dit voor vrijdag 22 mei, want de volgende dag verschijnt weer een nieuwe challenge! 

Heel veel succes gewenst!! 

Met vriendelijke groet,

De SETT-trainers


SETT thuistraining week 5

1. Challenge:

2. Filmpje “Zappsport”

3. Vragen

De antwoorden van vorige keer waren:
13: b) Als je een service ontvangen hebt bij de dubbel moet je daarna zelf serveren en dan draaien.
14: b) Telkens iemand uit zijn/haar concentratie halen is onsportief gedrag. Hier moet de
scheidsrechter tegen optreden.
15: a) De rally is nog bezig het maakt niet uit of je over het hekje stapt.

Vraag 17:
Mag je naast de tafel staan als je gaat serveren?
a) Ja
b) Nee

Vraag 18:
Tijdens de rally sla je per ongeluk tegen de tafel waarbij je rubber loslaat. Mag je tijdens de wedstrijd
je rubber opnieuw plakken?
a) Ja
b) Nee

Vraag 19:
Aan het begin van dubbelspel paar A/B tegen X/Y, serveert speler A op speler Y. Wie moet aan het
begin van de tweede set als eerste serveren?
a) Speler Y op speler A
b) Speler X op speler B
c) Speler X op speler B of speler Y op speler A

Heel veel succes gewenst!!!
+++

Dear SETTers,
After a week without a challenge, I am glad again to send you challenge number 5. 

Don’t forget to send us your photo and answers from the quiz. You can do this by emailing or messaging Boy: boy_de_wilde@hotmail.com | 06-42106345. Do this before Friday 22 May, because the next day a new challenge will appear!

Good luck !!

With kind regards, 

The SETT trainers

SETT home training week 5

1. Challenge: 

See above

2. Video “Zappsport” 

See above

3. Questions
Last time’s answers were:
13: b) If you have received a service with the double you have to serve yourself and then turn.
14: b) Taking someone out of his concentration is unsportmanship like behavior. The referee should take action against this.
15: a) The rally is still in progress no matter if you step over the gate.

Question 17:
Can you stand next to the table when you serve?
a) Yes
b) No.

Question 18:
During the rally you accidentally hit the table, releasing your rubber. May you glue your rubber again during the match?
a) Yes
b) No.

Question 19:
At the start of doubles pair A / B against X / Y, player A serves on player Y. Who should serve at the beginning of the second game?
a) Player Y on player A.
b) Player X on player B
c) Player X on player B or player Y on player A.

Good luck !!!

SETT@Home Challenge – week 4

Beste SETT’ers,

Het is tijd voor challenge vier! 

Vergeet niet je foto en antwoorden van de quiz op te sturen. Dit doe je door Boy te mailen of te appen: boy_de_wilde@hotmail.com | 06-42106345. 

Doe dit voor donderdag 7 mei, want de volgende dag verschijnt weer een nieuwe challenge! 

Daarnaast bij deze graag het verzoek om ons te laten weten wat jullie tot op heden van deze mails en challenges vinden. 

Vinden jullie het leuk? Of juist niet? Wat kan beter? Laat het weten door op deze mail te reageren of een van de trainers een berichtje te sturen.

Alvast bedankt!

Heel veel succes gewenst!! 

Met vriendelijke groet,

De SETT-trainers


SETT thuistraining week 4

1. Challenge:

2. Filmpje “Hilarious Table Tennis Point”

3. Vragen

De antwoorden van vorige week waren:

9: a) Je hebt geen toestemming nodig en mag zelf bepalen of je met forehand of backhand serveert.

10: b) Het zou kunnen de je moet wisselen met serveren als je 2 punten maakt, maar dat hangt van de stand af en als je beiden een punt maakt moet je ook wisselen. Als de gamestand 3-2 is en je maakt 2 punten moet je niet wisselen. Je moet of beiden een even getal hebben, of beiden een oneven getal dan wisselt de service.

11: a) Je mag één keer per set (partij) een time-out aanvragen. Dus niet iedere game. Dat kan in de vijfde game van een set.

12: b) Een blessurebehandeling mag maximaal 10 minuten duren. Als iemand dan niet verder kan spelen volgt opgave.

Vraag 13:

Bij iedere servicewissel in het dubbelspel wordt

  1. De vorige serveerder de ontvanger
  2. De vorige ontvanger de serveerder

Vraag 14:

Telkens als jij klaar staat om te serveren, steekt je tegenstander zijn hand op. Wat doet de scheidsrechter?

  1. Niets, je kunt dus gewoon serveren
  2. Hij roept ‘Let’ en waarschuwt de tegenstander wegens onsportief gedrag

Vraag 15:

Een aanvaller speelt tegen een verdediger. De aanvaller slaat zo hard dat de verdediger over het hekje heen moet stappen om de bal terug te kunnen slaan. Wat doet de scheidsrechter?

  1. Niks, want de rally gaat gewoon door
  2. Punt voor de aanvaller, want de verdediger gaat buiten het speelveld
  3.  
  4.  

Heel veel succes gewenst!!!

+++

Dear SETT’ers,

It’s time for challenge four! 

Don’t forget to send in your photo and quiz answers. You can do this by emailing or appending Boy: boy_de_wilde@hotmail.com | 06-42106345. 

Do this before Thursday 7 May, because the next day a new challenge will appear!


In addition, please send us a request to let us know what you think of these mails and challenges so far. Do you like it? Or not? What can be done better? Let us know by responding to this email or by sending one of the trainers a message.
Thanks in advance!

Good luck !!
With kind regards,

The SETT trainers

SETT home training week 4

1. Challenge:
see above   

2. Clip “Hilarious Table Tennis Point”
see above

3. Questions
Last week’s answers were: 

9: a) You don’t need permission and you can decide for yourself whether to serve with forehand or backhand. 

10: b) You might have to switch to serving if you make 2 points, but that depends from the score and if you both make a point you also have to switch. If the game mode is 3-2 and you make 2 points you should not switch. You must either have an even number, or both have an odd number, then the service will change.

11: a) You may request a time-out once per set (game). So not every game. This is possible in the fifth game of a set.

12: b) An injury treatment may last a maximum of 10 minutes. If someone cannot continue playing, he is to forfeit.

Question 13: 
At each service change in doubles: 
a. The previous server becomes the receiver. 
b. The previous receiver becomes the server

Question 14: 
Whenever you are ready to serve, your opponent raises his hand. What the referee does?

a. Nothing, so you can just serve 
b. He calls “Let” and warns the opponent because of unsportsmanlike behavior

Question 15:
An attacker plays against a defender. The attacker hits so hard that the defender must step over the gate to hit the ball back. What the referee does? 

a. Nothing, because the rally continues as usual 
b. Point for the attacker, because the defender goes out of the field 

Very good luck !!!