Historie

Voor meer fotos uit de SETT-historie kunt u ook kijken in het Fotoarchief van het AC (Aloysius College). Zie bijgaande link:

http://www.fotoarchiefac.nl/index.php?option=com_igallery&view=category&igid=348&Itemid=345

De geschiedenis van SETT, een voormalige schoolclub van het Aloysius College (1949-2016)

Op verzoek van de redactie van de SETT website, zal ik proberen een overzicht te geven van het reilen en zeilen van SETT van het begin tot nu, via wat kreten, citaten en opmerkingen. Het eerste deel is een stuk wat is gepubliceerd in het jubileum SETT-krant 33 1/3. Het staartje is door ondergetekende vervaardigd.

In den beginne (1949-1954)
Het openingslint is in september 1949 op het AloysiusCollege (AC) doorgeknipt. De ergste naoorlogse ellende was achter de rug, er was tijd voor wat sport en plezier, maar wel in de traditie van de paters jezuïeten die toen op het AC regeerden. Dus niet alleen Snel En Tactisch Tafeltennissen (SETT), maar ook Studeren En Toch … . Tafeltennissen (SETT!). Eerst in een aparte katholieke bond, maar vanaf 1951 zijn we schuchter gestart met 1 seniorenteam in de NTTB (Nederlandse TafelTennis Bond).

De jaren 50 (1954 – 1960)
Bij het eerste lustrum, in 1954 dus, een aantal hoogtepunten voor de jonge club, nl. de eerste SETT-krant en de eerste echt goede tafeltennistafel. Hoe het er toen aan toeging en in welke sfeer, moge blijken uit het volgende: de Pater Moderator verzoekt iedereen het clubshirt te dragen en liefst een korte broek. Op de trainingsavond moet er om 21.00 uur gestopt worden en dan wil iedereen graag helpen met opruimen. (eigenlijk is er niet zoveel verschil met nu dus). De wedstrijden kunnen in het SOHO (dat was een zaal in de school) afgewerkt worden. De training is tevens in het souterrain van de school.
Daar zijn we dus wel behoorlijk vooruitgegaan. Een citaat uit dat jaar het niet merkwaardig dat zo weinig SETTers tegen effect kunnen?”
In 1955 mag er ook proef gespeeld worden in de oude (kleine) gymzaal. Wel moest men zelf de vloer schoonhouden! In de tafeltenniswereld, dus ook op SETT en in de SETTs (de toenmalige voorloper van de SETT-krant), komt de discussie op gang over het al dan niet toelaten van sandwich-batjes en de voor- en nadelen ervan. Een ook nu nog belangrijk citaat: “Mentale training: wie met 19-17 voorstaat, heeft bijna verloren.”
De contributie bedroeg in 1956 f 16,= en werden de balletjes aan het einde van de training geteld. Het jaar 1957 komt met, voor SETT een nieuwe belangrijke stap, namelijk het verspelen van senioren-competitiewedstrijden op doordeweekse avonden. Tot die tijd speelde iedereen op zaterdagmiddag na school. Van de vrije zaterdag had nog nooit iemand gehoord. SETT was overigens toen al tot een behoorlijk grote club uitgegroeid. Na Graaf-Willem VAC (de voetbalclub van het AC) en Groen Geel (de hockeyclub van het AC) was het de derde AC-club. SETT had 7 senioren- en 7 juniorenteams. SETT had een heel behoorlijk niveau, want in de “landenwedstrijd” Den Haag – Zweden speelde eerste SETT’se international: Paul Stade die met 3x winst een behoorlijk aandeel had in de 8-2 zege.
In 1958 geeft de redactie van SETT’s Sets nog het volgende advies “Koopt bij onze adverteerders.” Maar er zijn ook ernstige dalen in dat jaar. Iets wat om de zoveel jaar lijkt te moeten voorkomen. De sfeer loopt terug. Er is geen wedstrijdmentaliteit, geen zin om iets te leren. We hebben nog maar weinig voor elkaar over.”

De jaren 60 dalen en toppers
Via een eerste soort oudertoernooi in 1960 wordt nog wel geprobeerd het tij te keren, maar de eerste grote terugval lijkt een feit. SETT is bijna terug bij af met 27 leden. Maar wat voor leden? Voor het eerst in de SETT-geschiedenis worden 2 junioren voor de bondstraining uitgenodigd, nl. Walter Mallens en Michel van Maarle. Namen om te onthouden trouwens. Detail uit 1962: bij de bondsachtkampen worden Mallens, Van Maarle en Fons Gommers nummers 2,3 en 4 terwijl ene Bert van der Helm 6e wordt! Mooiste detail uit dat jaar echter, het nationaal kampioenschap junioren van eerder genoemd drietal tegen een team met o.a. Bert Schoofs.
In seizoen 63/64 gaat Heren 1 (Mallens, Van Maarle en Gommers) in zijn geheel over naar een andere tafeltennisclub Wibo (de voorloper van het huidige Wibats), want daar kunnen ze ineens veel hoger spelen. Ze halen zelfs deelname aan de NTTB-cup (=beste acht van Nederland). In 1965 wordt er tijdens een verbouwing weer net als vroeger in SOHO en Souterrain gespeeld en zelfs in de gangen. De bijnaam voor SETT-ers was dan ook “Vreselijke prikkers op blote voeten. Wat wil je dan ook Snel en Tactisch toch.
In 1966 haalt SETT het Guiness Book of Records tenminste als het toen al bestaan had. Bij een interne prikmarathon wordt het SETT-record gebracht op 182 keer heen en weer! In 1967 kon dat nog SETT 4 en SETT 6 in dezelfde poule Heren 4e klasse. Onderling resultaat: 2 maal gelijk, maar SETT 6 eindigde wel veel hoger in die poule. In 1968 bewijst de mammoetwet wel degelijk zijn goede kanten te hebben, want de eerste VROUWEN doen hun intrede op het AloysiusCollege en ook op de club! Meteen volgt (daardoor?) Een enorme ledensprong vooruit, naar ongeveer 70 leden. We hadden toen vier trainingsdagen, maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag! Ook hadden we meteen de eerste vrouwelijke reserve bij een herenteam. Wij SETT-ers waren toen al ruim van opvatting en begrip. Tien jaar na de eerste grote bloei zijn we in 1969 terug bij 8 juniorenteams.

De jaren 70 de grootste bloei
Wat te zeggen van het jaar 1970. Tegenwoordig wordt er gesproken over materiaalspelers, je weet wel, pimpelpaars rubber met ingesmolten effectmaker of -doder, maar wat te zeggen van dit citaat: “Hij is de laatste tijd erg goed op dreef dit komt doordat hij een batje heeft van f 26,50.” In 1971 bereiken we de top met ongeveer 90 leden en 13 juniorenteams, maar tevens een dal, want de sfeer laat te wensen over, men heeft teveel eisen en er wordt te weinig gepresteerd op club- en sportgebied. In dit dal neemt SETT in 1972 afscheid van zijn laatste Pater Moderator en een zeer afgeslankte club krijgt een leek als zeg maar coördinator tussen AloysiusCollege en club, namelijk Aad Pronk. Net als vele jaren daarvoor, wat valt hem als eerste op SETT geen clubkleding?” Maar zoals eerder houdt een trouwe, harde kern van sfeer- en sportmensen de club overeind en een nieuwe bloeiperiode kan beginnen. In 1974 is de geboorte van het clublied ter gelegenheid en ter bestrijding van ATC (de tafeltennisclub van het Paters Jezuiten college uit Nijmegen) een feit. De onderlinge confrontatie wonnen wij natuurlijk. Naast het tafeltennis wordt SETT ook cultureel actief. Cabaret doet op SETT zijn intrede. Hoe bedoel je nieuwe bloei. In 1975 worden de Haagse scholieren-kampioenschappen op verpletterende wijze gewonnen door het AloysiusCollege. Zo’n 30 SETTers slaan 59 punten bij elkaar (de nummer 2 slechts 19). Dit leverde diverse uitnodigingen van de gemeente opleverde. Over sfeer was toen niets te klagen, getuige het eerste en sindsdien traditionele oudertoernooi. Bovendien een nieuwe mijlpaal in de SETT-historie d.m.v het eerste damesteam. Als de sfeer goed is, is ook de sport goed. In 1976 bereikte Marie-Louise Mudde de nationale juniorentop, de laatste 16 van Nederland, maar mist jammerlijk de finaleronde van de beste 12. De schrijfdrift voor de SETT-krant is in die tijd zo groot, dat er zelfs buiten de redactie van Sets om “spesjels” worden uitgegeven. In de eerste competitiehelft van 1976 speelt voor het eerst sinds ons fameuze drietal van 1962 het eerste herenteam weer in de landelijke competitie. Na afloop haalt het de koppen in de Haagse kranten “Uithuilen en opnieuw beginnen.” Helaas, maar toch een mooi moment. Praatgroepen en overlegsituaties komen langzamerhand in zwang en ook SETT gooit zichzelf in de groep. In 1977 via een enquête en een heuse discussieavond. Ook in het tafeltennis kunnen spelers gekocht worden en onze sterkste speler van de laatste jaren, Bill van Alphen, vertrekt naar Oegstgeest. Dat tradities er zijn om gebroken te worden en vervolgens om er met weemoed aan terug te denken, blijkt in 1978, als er na de Haagse Kampioenschappen in Overbosch niet gechineesd wordt. SETT breekt met traditie en gaat vreemd. Maar SETT gaat wel, want de dag gezellig afsluiten hoort bij de eerste levensbehoeften van een SETT-er. De (toenmalige) Joegoslaaf was lekker.
Natuurlijk was er toen al een nieuwe traditie in de “maak”, namelijk het SETT-weekend in Oostvoorne. Dit betekende een nieuw succes en een gezellig einde van een SETT-jaar. Het SETT-30 feest in 1979 werd dankzij de uitmuntende organisatie een groot succes. En de goed bezochte receptie bewees, dat ieder ex-lid een warm plekje voor de club heeft bewaard en dat ook binnen de bond SETT beslist geen naamloze vereniging is.

De jaren 1980 terug naar af
In 1980 loopt de interesse voor de SETT-krant sterk terug en komt deze nog maar sporadisch uit. Dat dit voor het schrijven van dit historisch overzicht lastig is, is duidelijk, maar voor de onderlinge band net zo goed. Zelfs een dun krantje iedere maand houdt de interesse in elkaars prestaties levend en leidt tot een betere clubgeest. In dat jaar wordt door een tweetal junioren een marathonpartij van 5 uur gespeeld, toch weer iets van de inventieve, originele SETT-geest !! Na een spetterend 33 1/3 eeuwfeest werd moeiteloos de stijgende lijn weer opgepakt. Zelfs een meisjesteam maakt de afdeling en de Haagse kampioenschappen weer onveilig. In 1984 wordt Eline Moerenhout Haags Kampioen en pakt Sjoerd de Ruiter de titel bij de Junioren C. Dan wordt het weer een lange tijd stil rond SETT. De sfeer en het ledental lopen verder terug. Een opleving is er in 1989 als het 40-jarig jubileum wordt gevierd met een oud-ledentoernooi, hapjes en een spelletjeszondag. De dalende lijn gaat verder met dan dieptepunt 1990. In dat jaar is er geen enkel juniorenteam meer in competitie is. Ook de dames verlaten de club. Een nieuwe traditie komt aan het licht. De organisatie van het Taptoe-toernooi. In de kerstvakantie spelen basis-scholieren uit de directe omgeving een door SETT georganiseerd toernooi. Zelfs een reporter van de Haagsche Courant legt het op de gevoelige plaat vast. Met vereende krachten wordt getracht het tij wederom te keren.

De snelle jaren 90 opkrabbelen en op naar de eeuwwisseling
Een pupillenteam komt weer uit in de competitie en na een regen van kampioenschappen wordt in promotiewedstrijden op het nippertje promotie naar Landelijk C gemist. Met een plaats in de promotieklasse moet genoegen worden genomen. Rogier Brinkhof pakt wel nog een titel in de Junioren C klasse. Na de overgang van dit succesvolle team naar de senioren wordt het weer stil. Nieuwe sterren komen uit het taptoe-toernooi. Zij beginnen vanuit de Pupillen een opmars naar de 1e klasse. Na verschillende kampioenschappen en titels wordt de kopman (Joost Braun) zelfs benaderd door VVV voor een transfer. Hier wordt een stokje voor gestoken. Maar ook hij wordt senior en haakt helaas af. Het lot van SETT: Studeren en toch tafeltennissen maar hierna … De traditie van het SETT-weekend wordt weer heringevoerd. Helaas stopt dit na twee jaar. De SETT-krant komt eveneens weer heel erg sporadisch uit en ook de ambitie om een kaderplek bij SETT te bekleden zakt onder nul. Het ledental loopt zienderogen verder terug en in 1998 wordt een dieptepunt bereikt met 22 leden. De prestaties daarentegen zijn wel prima met 3 kampioenschappen. Ook nieuw talent gloort. Martijn Laats bereikt bij de meerkampen zelf de landelijke ronde. In de competitie komen 3 senioren en 1 juniorenteam uit. In de kerstvakantie 1998 wordt wel een nieuw record gevestigd want er doen maar liefst 60 basisscholieren met het taptoe-toernooi mee. Met de opnieuw ingevoerde training op de zaterdag lijkt ook dit diepe ravijn overwonnen te worden. Een tweede jeugdteam gaat in de twee competitiehelft van start en enthousiaste kinderen vullen weer de speelzalen. Een nieuwe traditie is ingezet met de eerste uitwisseling met T.T.V. Kappelle. Ook op het seniorenfront gaat het weer beter met 4 teams in de eerste competitiehelft van 1999. Sett gaat digitaal en de website gaat live.
Het 50 jarig jubileum wordt in 1999 gevierd met een settweekend in de Ardennen. Hierna wordt weer stil rond de club.

2000-nu Van bijna geen SETT meer naar een bloeiende club In 2015
In 2009 komt er groepje junioren binnen. Tijdens de ALV wordt besloten om er nog een keer allemaal de schouders er onder te zetten. Het ledenaantal lag net onder 20. Er wordt weer een training opgezet. De club begint weer te groeien! In aanloop naar het 60 jarig bestaan wordt de traditie van de oudledentoermooien weer opgepakt. Ook het 60 jarig jubleum wordt in de Ardennen gevierd. Het eerste jeugdteam komt weer in de competitie uit. Niet veel later start ook een tweede team. Gesteund door de Nttb wordt in de zomer van 2011 gestart met een dependance Sett houtrust. Binnen een jaar trainen er 14 kinderen. Ook op hoofdlocatie stromen de leden binnen. In 2011 wordt gestart met een bbq na het handicaptoernooi. Dit wordt een groot succes. In 2012 doen maar liefst 50 spelers mee en eten er 75 Setters en aanhang mee. Begin 2012 is het ledental geëxplodeerd naar 55! Begin 2013 wordt er gestart samen met buurman Pingwins met jeugdtraining in de Da Costastraat. SETT is dus actief op drie plekken in de stad. Samen met de andere Haagse verenigingen worden de basisscholenkampioenschappen georganiseerd. In 2014 doen daar ruim 300 kinderen aan mee. De kampioenen bij de jongens en de meisjes komen, u raadt het al, van Sett! Ook het meidenaantal groeit explosief naar 10! In juni wordt de eerste SETT-meidendag gehouden.
Er spelen 7 jeugdteams en 3 duoteams in de competitie, de vereniging bruist!

In 2015 spelen we met 5 jeugdteams in de competitie en met 3 duoteams bij de senioren. Het eerste jeugdteam speelt in de hoogste klasse van de afdeling west, de promotieklasse. Het hoogste duoteam in de 2e klasse. Over anderhalf jaar bestaat SETT 2/3 eeuw! Weer iets om naar uit te kijken.

2015-2020 Landelijk B en de verhuizing

In 2016 waar SETT 2/3e eeuw bestaat, vieren we ook een mijlpaal want SETT 1 junioren promoveert naar Landelijk C! Voor het eerst in 40 jaar weer een landelijk SETT team. Een mooie 4e plaats wordt bereikt. Wel een triest moment want voormalig schoolclub van het AC SETT, gaat verder zonder het Aloysius College. Het Aloysius College als school stopt per 1 juli 2016.

In 2017 neemt het VCL zijn intrek in het AC en gaat SETT door. SETT 1 junioren mag na een 3e plaats door naar Landelijk B! Helaas stopt het hier. SETT 1 junioren gaat in de duocompetitie bij de senioren spelen.

In de zomer van 2018 gebeurt het onvermijdelijke SETT verhuist van het Aloysius College naar sportzalen op het sportpark aan de Laan van Poot. Na 69 jaar!

In de voormalige sportzalen van de Halo is het wennen. De speeldagen veranderen van de maandag naar de dinsdag. De donderdag wordt ingeruild voor de woensdag. De bbq na het handicaptoernooi verhuist naar het strand. Na een flinke daling in leden na de verhuizing vinden we aan het eind van het seizoen weer de weg naar boven. Er komen weer nieuwe senioren en jeugdleden binnen. Aan het begin van het jubileumseizoen gaat het hard. De trainingsgroepen stromen vol en ook nieuwe senioren melden zich aan. Het leden aantal gaat weer richting de 45!

Op 17 september 2019 bestond SETT 70 jaar! Dit zouden we in april 2020 vieren met een oudledentoernooi en nog meer jubileumactiviteiten, maar toen kwam Corona.

2020-2021 Corona

De voorjaarscompetitie 2020 werd in maart stilgelegd en we gingen in lockdown.
In mei 2020 ging SETT naar buiten om toch te kunnen tafeltennissen. Gelukkig mochten we vanaf juni ook weer binnen spelen. In het najaar kwam Corona weer langs en in oktober 2020 werd de najaarscompetitie halverwege weer afgebroken. Vanaf december weer in lockdown, nu tot april. Daarna weer buiten tafeltennissen. gelukkig in juni weer binnen. Dit duurde tot begin december. De najaarscompetitie 2021 kon op het nippertje worden afgemaakt en hoe! 2 kampioenschappen. In december gingen we weer in lockdown. Laten we hopen dat 2022 beter wordt!

Proost

Het is er op tafeltennisgebied niet zo veel anders dan in de jaren 50. Een redelijk spelpeil net onder de subtop. Er zijn “klachten” van het bestuur over het behoud van het materiaal en het helpen met opruimen. Toch is er een prima sfeer. Hopelijk is dit uit dit stuk duidelijk geworden, dat SETT dankzij z’n sfeer steeds ‘moeiteloos’ uit elk dal of dalletje is gekomen om te schitteren aan het groene firmament. En daar drink ik op, proost!

Niek van den Boer (de eerste 30 jaar)
en
René van Kuijen (de staart van de andere 42 jaar)